پشتیبانی ایران الکتریک

مکانیزم و قاب چند خانه

مکانیزم و قاب چند خانه

قاب برلیان

brilliant beige frame
قاب برلیان بژ
arrow down 1
خرید مکانیزم
برلیان کلید یک پل میان بژ
مکانیزم با میانی بژ
brilliant black frame
قاب برلیان مشکی
arrow down 1
خرید مکانیزم
برلیان کلید یک پل میان مشکی
مکانیزم با میانی مشکی
brilliant silver frame
قاب برلیان نقره ای
arrow down 1
خرید مکانیزم
برلیان کلید یک پل میان نقره ای
مکانیزم با میانی نقره ای
های برلیان سفید
قاب برلیان پلکسی سفید
arrow down 1
خرید مکانیزم
یک پل سفید
مکانیزم با میانی سفید
قاب چند خانه کلید پریز
قاب برلیان زغالی
arrow down 1
خرید مکانیزم
برلیان کلید یک پل میان زغالی
مکانیزم با میانی زغالی

قاب ارس

aras beige frame
قاب ارس پلکسی بژ
arrow down 1
خرید مکانیزم
برلیان کلید یک پل میان بژ
مکانیزم با میانی بژ
aras black beige frame
قاب ارس پلکسی مشکی بژ
arrow down 1
خرید مکانیزم
برلیان کلید یک پل میان مشکی
مکانیزم با میانی مشکی
aras black sliver
قاب ارس پلکسی مشکی نقره ای
arrow down 1
خرید مکانیزم
برلیان کلید یک پل میان نقره ای
مکانیزم با میانی نقره ای
قاب ارس سفید
قاب ارس پلکسی سفید
arrow down 1
خرید مکانیزم
یک پل سفید
مکانیزم با میانی سفید
aras black coal
قاب ارس پلکسی مشکی زغالی
arrow down 1
خرید مکانیزم
برلیان کلید یک پل میان زغالی
مکانیزم با میانی زغالی
مونتاژ مکانیزم و قاب چند خانه برلیان

قاب برلیان

brilliant beige frame
قاب برلیان بژ
brilliant black frame
قاب برلیان مشکی
brilliant silver frame
قاب برلیان نقره ای
های برلیان سفید
قاب برلیان پلکسی سفید
قاب چند خانه کلید پریز
قاب برلیان زغالی
arrow down 1
خرید مکانیزم
arrow down 1
خرید مکانیزم
arrow down 1
خرید مکانیزم
arrow down 1
خرید مکانیزم
arrow down 1
خرید مکانیزم

مکانیزم

برلیان کلید یک پل میان بژ
مکانیزم با میانی بژ
برلیان کلید یک پل میان مشکی
مکانیزم با میانی مشکی
برلیان کلید یک پل میان نقره ای
مکانیزم با میانی نقره ای
یک پل سفید
مکانیزم با میانی سفید
برلیان کلید یک پل میان زغالی
مکانیزم با میانی زغالی
مونتاژ مکانیزم و قاب

قاب ارس

aras black beige frame
قاب ارس پلکسی مشکی بژ
aras beige frame
قاب ارس پلکسی بژ
aras black sliver
قاب ارس پلکسی مشکی نقره ای
قاب ارس سفید
قاب ارس پلکسی سفید
aras black coal
قاب ارس پلکسی مشکی زغالی
arrow down 1
خرید مکانیزم
arrow down 1
خرید مکانیزم
arrow down 1
خرید مکانیزم
arrow down 1
خرید مکانیزم
arrow down 1
خرید مکانیزم
برلیان کلید یک پل میان بژ
مکانیزم با میانی بژ
برلیان کلید یک پل میان مشکی
مکانیزم با میانی مشکی
برلیان کلید یک پل میان نقره ای
مکانیزم با میانی نقره ای
یک پل سفید
مکانیزم با میانی سفید
برلیان کلید یک پل میان زغالی
مکانیزم با میانی زغالی
کلید پریز ایران الکتریک

قاب چند خانه کلید و پریز به شما این امکان را می دهد که از مکانیزم های مختلف کلید و پریز در کنار هم استفاده کنید.

به قسمت زیرین قاب کلید و پریز که در اصطلاح عامیانه به آن مغزی کلید و پریز می گویند مکانیزم گفته می شود. مکانیزم شامل پل ها یا اهرم های کلید، پیچ ها و استخوان بندی فلزی کلید و پریز می شود.

شما می توانید از طریق سایت قاب های چند خانه مدل برلیان و مدل ارس را به صورت جداگانه و بدون مکانیزم خریداری کنید. همچنین اگر مکانیزم هم احتیاج دارید می توانید آن را هم به صورت مجزا (یعنی بدون قاب) سفارش دهید.

ترکیبی از فلزات مس و برنج

سبد خرید
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من